05 Eksempler‎ > ‎

02 Dreieretningsvenderen

Dreieretningsvenderen - hovedstrømsskjema


Prinsippet for dreieetningsvenderen er vist i hovedstrømsskjemaet. Det finnes to forskjellige kontaktorer som kan koble inn motoren M1. Hver av disse kontaktorene gir hver sin faseretning, slik at den ene vil gi en dreieretning på motoren med klokken, mens den andre kontaktoren gir en dreieretning mot klokken. Kontaktorene K1 og K2 må aldri være koblet inn samtidig da dette vil gi en tre polt kortslutning.


Dreieretningsvender - Styrestrømsskjema


Over så ser vi styrestrømsskjemaet for en kontaktor eller relebasert styring. Vi ser at dette egentlig består av en dobbel holdekrets. Vi ser også at det finnes en forrigling mellom K1 og K2 slik at det ikke skal være mulig at disse kontaktorene "slår inn" samtidig, da dette vil medføre en kortslutning.


Utarbeidelse av et PLS program som utfører den samme styrefunksjonen.



Styrestrømsskjema for oppkobling av 230V PLS:


På tegningen over så ser vi hvordan vi kan koble opp en 230V PLS. Det er også mulig å realisere løsningen ved hjelp av en PLS med 24V styrestrøm.


På filmen under så har vi en litt mer avansert utgave av dreieretningsvenderen der vi kan vende direkte mellom høyre og venstredrift mens programmet automatisk sørger for en pause mellom høyre og venstredrift slik at motoren rekker å spinne ned i turtall.


Filmen over viser en litt mer avansert utgave av dreieretningsvenderen enn det som er vist på tegningene over. Det er ellers bare programmet som er forskjellig. Selve oppkoblingen bør være lik.

Comments