05 Eksempler‎ > ‎

01 Holdekretsen

Litt generelt om eksemplet:

I dette eksempet så tar vi utgangspunkt i en holdekrets basert på kontaktorstyring, slik som dette typisk undervises på VG1 elektrofag. Vi omarbeider så denne kontaktorstyringen slik at den blir til en PLS basert styring. I dette første og enkle eksemplet så er nok målsettingen heller å demonstrere litt grunnleggende omkring det å programmere og bruke en PLS, enn det å utarbeide en teknisk sett optimal løsning.  For en virkelig industriell installasjon, så kan det nok være at vi hadde valgt en litt annen løsning for nødstopp og kanskje også for motorvern, men her i dette eksemplet så velger vi i første omgang en så enkel løsning som mulig, slik at stoffet skal bli så lett forståelig som mulig.

Når vi skal utarbeide en holdekrets basert på PLS styring så kan vi jo begynne med å se på hvordan en slik holdekrets ser ut når den realiseres ved hjelp av kontaktorlogikk, og så kan vi ut i fra dette "bygge om" eller "konvertere" dette til å bli til en PLS basert styring.


Hovedstrømsskjema for en kontaktorbasert holdekrets:



Styrestrømsskjema for en kontaktorbasert holdekrets:


I styrestrømsskjemaet over så er -S2 startbryter, -S1 stoppbryter, -F4 motorvern og -S3 nødstopp. -F3 er styrestrømssikring.

Hvis vi skal redisigne denne kontaktorstyringen til å bli til en PLS styring, på enkleste måte, så kan vi gå fram på denne måten:

Vi kan begynne med hovedstrømmskjemaet, da dette er det aller enkleste. Hovedstrømskjemaet blir identisk likt, enten det dreier seg om en "ren" kontaktorstyring, eller en PLS styring der PLS'en styrer en eller flere kontaktorer. Dette forekommer i ganske mange tilfeller at hovedstrømmskemaet og oppkoplingen av hovedstrømmen blir den samme.

Når vi utarbeider en kontaktorstyring så vil det være slik at den fysiske oppkoblingen av styringen vil bestemme hvordan styringen fungerer. Når vi utarbeider en PLS styring, så vil det i større grad være slik at det er det programmet som vi legger inn i PLS'en som bestemmer hvordan styringen fungerer. Altså må vi utarbeide et PLS program som utfører den eller de samme funksjonene som styrestrømsskjemaet for kontaktorstyringen. Det enkleste vil jo da være å så og si "forme om" styrestrømsskjemaet til et PLS program i ladder.


PLS-Program i ladder:



Hvis vi sammenligner styrestrømskretsen fra kontaktorstyringen med PLS programmet, så kan vi se at PLS programmet på et vis er et "speilbilde" av det fysiske styrestrømsskjemaet. Man skulle kanskje tro at symbolene for i3, i4 og i1 skulle være tegnet som invertere, eller med en skrå strek over, men slik er det faktisk ikke. Disse symbolene er koblet opp mot fysiske brytere som er lukket når de ikke er "oprererte". Det medfører at bryteren i PLS programmet lukkes straks programmet settes i "run".



Styrestrømsskjema for 230V PLS:

   
    
Ved innkoblingen til L! og L2 skal det også finnes en styrestrømssikring. Denne er ikke koblet inn. Tegningen forutsetter bruk av PLS med 230V styrestrøm. Det kan også brukes en PLS med 24V styrestrøm.

Comments