05 En dreieretningsvender

Læringsoppdrag - En dreieretningsvender med PLS.

Dette læringsoppdraget er noe mer utfordrende enn det foregående. Du skal planlegge, dokumentere, bygge, funksjonsteste og ferdigstille en  PLS basert dreieretningsvender på basis av informasjonen i dette nettstedet.

Bruk informasjonen du finner på dette nettstedet og gjennomfør følgende arbeidsoppgaver:

1. Gjennomfør en risikoanalyse for instalasjonen og utarbeid en kort men begrunnet rissikovurdering.

2. Utarbeid følgende dokumentasjon:
  • Arrengementstegning.
  • Hovedstrømmskjema.
  • Styrestrømsskjema.
  • Rekkeklemmetabell.
  • Tilordningsliste.
  • Utkast til PLS program.
  • Eventuelt en framdriftsplan. 
2. Monter opp komponentene. Kontroller for rett montering. 

3. Koble opp hovedstrømskretsen. 

4. Koble opp styrestrømskretsen.

5. Utarbeid et program som kan utføre oppgaven og hvis mulig, testkjør dette i simulator.

6. Last programmet over fra PC til PLS. Gjennomfør en funksjonsprøve av programmet med kun styrestrømskretsen koblet inn.

7. Gjennomfør en ny funksjonsprøve med både styrestrøm og hovedstrøm koblet inn.

8. Gjennomfør en full sluttkontroll og en 

9. Gjennomfør en oppdatering av dokumentasjonen.


En litt utfordrende tilleggsoppgave for den spesielt interesserte:

For den løsningen som er beskrevet under "eksempler" på dette nettstedet, så forutsettes det at man trykker på en stoppknapp og at man ikke veksler mellom høyre og venstredrift så hurtig at dette kan gi problemer med hensyn til nedbremsin gav motoren. Du kan nå gjennomføre en forbedring av designet som medfører følgende funksjon:

  • Dersom motoren står stille så skal den starte umiddelbart til høyre eller til venstredrift hvis bryter for høyre eller venstredrift betjenes.
  • Dersom motoren enten kjører mot høyre eller mot venstre, og man trykker på bryteren for drift "den annen vei", så skal det skje en pause på 2 sekunder, og så skal motoren begynne å dreie den annen vei.
Den siste tilleggsoppgaven krever en noe mer avansert programmering.

Comments