04 En holdekrets

Læringsoppdrag - En enkel holdekrets med PLS.

Dette læringsoppdraget er såpass enkelt at det neppe ville være reelt og aktuelt å bruke en PLS i en slik sammenheng, men det er kanskje allikevell et greit prosjekt for å lære å komme i gang med å montere, koble opp, programmere og ta i bruk en PLS. 

Bruk informasjonen du finner på dette webstedet og gjennomfør følgende arbeidsoppgaver:

1. Gjennomfør en risikoanalyse for instalasjonen og utarbeid en kort men begrunnet rissikovurdering.

2. Utarbeid følgende dokumentasjon:
  • Arrengementstegning.
  • Hovedstrømmskjema.
  • Styrestrømsskjema.
  • Rekkeklemmetabell.
  • Tilordningsliste.
  • Utkast til PLS program.
  • Eventuelt en framdriftsplan. 
2. Monter opp komponentene. Kontroller for rett montering. 

3. Koble opp hovedstrømskretsen. 

4. Koble opp styrestrømskretsen.

5. Utarbeid et program som kan utføre oppgaven og hvis mulig, testkjør dette i simulator.

6. Last programmet over fra PC til PLS. Gjennomfør en funksjonsprøve av programmet med kun styrestrømskretsen koblet inn.

7. Gjennomfør en ny funksjonsprøve med både styrestrøm og hovedstrøm koblet inn.

8. Gjennomfør en full sluttkontroll og en funksjonsprøve.

9. Gjennomfør en oppdatering av dokumentasjonen.
Comments