06 En sekvensstyring

Læringsoppdrag - En sekvensstyring basert på elektropneumatikk.

Vi skal her styre to pneumatiske sylindere ved hjelp av en sekvensstyring.


Over så er det tegnet inn et elektropneumatiksk skjema som virker slik at når hverken Y1 eller Y2 er "aktiv" så står begge sylinderne mot venstre. Prosessbryterne S10 og S20 er da også lukket. Når Y1 er "aktiv", dvs får spenning så går sylinder C1 mot høyre og prosessbryteren S11 lukker. Når Y2 er "aktiv", dvs får spenning, så sylinder C2 mot høyre og prosessbryteren S22 lukker.

Du skal utarbeide en sekvensstyring som har følgende funksjoner:

 • Først så går sylinder C1 mot høyre.
 • Så går sylinder C2 mot høyre.
 • Sylinder C1 returenerer.
 • Sylinder C2 returnerer.
 • Både sylinder C1 og sylinder C2 går så samtidig mot høyre.
 • Både sylinder C1 og sylinder C2 returnerer mot venstre.
 • Sekvensen skal så gjentas automatisk til maskinen blir slått av.

I første omgang så løses oppgaven kun ved hjelp av timere, som for eskempel kan settes til 5 eller 10 sekunder for hver sekvens.


Bruk informasjonen du finner på dette nettstedet og gjennomfør følgende arbeidsoppgaver:

1. Gjennomfør en risikoanalyse for instalasjonen og utarbeid en kort men begrunnet rissikovurdering.

2. Utarbeid følgende dokumentasjon:
 • Arrengementstegning.
 • Hovedstrømmskjema.
 • Styrestrømsskjema.
 • Rekkeklemmetabell.
 • Tilordningsliste.
 • Utkast til PLS program.
 • Eventuelt en framdriftsplan. 
2. Monter opp komponentene. Kontroller for rett montering. 

3. Koble opp hovedstrømskretsen. 

4. Koble opp styrestrømskretsen.

5. Utarbeid et program som kan utføre oppgaven og hvis mulig, testkjør dette i simulator.

6. Last programmet over fra PC til PLS. Gjennomfør en funksjonsprøve av programmet med kun styrestrømskretsen koblet inn.

7. Gjennomfør en ny funksjonsprøve med både styrestrøm og hovedstrøm koblet inn.

8. Gjennomfør en full sluttkontroll og en 

9. Gjennomfør en oppdatering av dokumentasjonen.


En litt utfordrende tilleggsoppgave for den spesielt interesserte:

Løsningen over er basert på bruk av timere, der man regner at hver sekvens skal vare en forutbestemt tid. Utarbeid en ny løsning der du går vekk fra å bruke timere til å styre sekvensene, slik at du i stedet kan styre overgangen fra sekvens til sekvens ved hjelp av prosessbryterne S10-S11 og S20 og S21. Det kan være lurt å kjøre programmet først i simulator, slik at du kan se at det fungerer.

Ċ
Arne Gylseth,
8. mai 2015, 05:21
Ċ
Arne Gylseth,
11. feb. 2016, 02:55
Comments