03 Sluttkontr og ferdigstilling

Sluttkontroll og ferdigstilling.


De formelle kravene for verifikasjon og sluttkontroll for et elektrisk anlegg på en maskin framgår av NEK EN 60204-1, kapittel 17 (fra side 98).

De formelle kravene til sluttkontroll/verifikasjon er noe mindre omfattende i NEK EN 60204-1 enn tilsvarende bestemmelser for elektriske installasjoner i bygninger etter NEK 400:2014. En del av prinsippene er allievell de samme.

Hvis man gjennomfører spenningskontroll på elenerikomponenter som er laget for å tåle 1000V så kan man bruke en testspenning på 1000V. Elektronikk og andre komponenter som ikke er beregnet for å tåle slike spenninger må da kobles fra. Prøvespenningen skal ha en frekvens på 50 eller 60 Hz. 

Isolasjonsresistans skal måles med 500V og komponenter som ikke er egnet for en slik måling skal kobles fra. Isolasjon skal være bedre enn 1 M Ohm.

For skoleprosjekter og "labøvelser" så anbefales følgende sluttkontroll:

  • Kontroller for riktig sammenmontering og bygging i henhold til dokumentasjon.
  • Kontroller at alle termineringer er riktig utført og at ingen av dem er løse.
  • Kontroller for kontinuitet for jordleder og kontinuitet mellom jordleder og "gods".
  • Kontoller at det ikke er overslag fra faseleder til "gods" for noen av fasene.
  • Slå av automatsikringene og kontroller at det ikke finnes kontinuitet mellom faselederne.
  • Slå på automatsikringene og mål med Ohm meter at det nå er en "fornuftig" resistans mellom faselederne. (Vurder ut i dra koblingsskjema.)
  • Gjennomfør en funksjonsprøve og kontroller at "maskinen" eller "det automatiserte anlegget" fungerer slik som forutsatt.
  • Gjennomfør sluttkontroll av dokumentasjon og rett opp eventuelle feil.

For andre "prosjekter" som er ment for å fungere i et "virkelig driftsmiljø" så må man gjennomføre verifikasjon og sluttkontroll i henhold til normens krav. 

Comments