07 Transportbånd

PLS Styring av transportbånd.


Opphav: Tegningen over er laget av meg selv. Teksten under er en omarbeidet utgave av et læringsoppdrag hentet fra ndla.no


Arbeidsoppgave - beskrivelse:

Du skal utarbeide en PLS styring for et transportbånd som drives av en asynkronmotor.
Transportbåndet skal kunne gå i begge retninger.

Læringsoppdraget skal gjennomføres som 3 delprosjekter med stigende vanskelighetsgrad.


Gjennomføring av prosjektdel 1:

Disse kravene gjelder:

Vi tar utgangspunkt i et transportbånd som skal kunne kjøres i begge retninger. Transportbåndet drives av en trefase asynkron kortslutningsmotor (-M1). Motoren får strøm gjennom kontaktor (-K1) når båndet går mot venstre, og gjennom (-K2) når det går mot høyre.

 • Det skal monteres en bryter og en signallampe for hver dreieretning.
 • Transportbåndet stoppes ved hjelp av stoppbryter.
 • Motoren skal beskyttes av et termisk vern i begge dreieretninger.
 • Det termiske vernet sin hjelpekontakt 95-96 skal bryte strømmen til kontaktoren. Anlegget beskyttes ved hjelp av en trefase automatisikring.
 • PLS-styring.
 • Transportbåndet styres ved hjelp av en PLS. PLS-en får spenning, 24 V DC, fra en strømforsyning.
 • Strømforsyning og PLS er beskyttet av en automatsikring.

Disse aktivitetene skal gjennomføres før du eventuelt går videre til prosjektdel 2 og 3.

 • Utarbeidelse av dokumentasjon for planlegging.
 • Produksjon av styringsskap. Se dreieretningsvender med PLS.
 • Funksjonsprøve i samarbeid med lærer.
 • Eventuell feilretting og ny funksjonsprøve.
 • Ajourføring av planleggingsdokumentasjon.
 • Vurdering av arbeidsresultat i samarbeid med faglærer.


Gjennomføring av prosjektdel 2.

Disse kravene nye kravene gjelder:

Utvidelse med signallampe og nødstopp med varsellampe

 • Det skal legges inn en signallampe for alarm for utløst termisk vern.
 • Det skal legges inn nødstopp som slår av hele anlegget direkte.
 • Når nødstopp er betjent, skal varsellampe lyse.
Disse aktivitetene skal gjennomføres før du eventuelt går videre til prosjektdel 3.

 • Utarbeidelse av revudert dokumentasjon for planlegging.
 • Gjennomføring av modifikasjoner av styringsskap.
 • Funksjonsprøve i samarbeid med lærer.
 • Eventuell feilretting og ny funksjonsprøve.
 • Ajourføring av planleggingsdokumentasjon.
 • Vurdering av arbeidsresultat i samarbeid med faglærer.


Gjennomføring av prosjektdel 3.

Disse kravene nye kravene gjelder:

Mer avanserte varsel- og signallampefunksjoner

 • Ved betjening av brytere for venstre eller høyredrift skal signallampe (-H1) eller (-H2) blinke i 5 sekunder før motoren starter.
 • Ved betjening av nødstoppbryter skal varsellampe (-H4) blinke helt til resetknapp (-S4) er betjent.
For blinkbit hos Zelio PLS: Se her

Disse aktivitetene skal gjennomføres før du er ferdig:

 • Utarbeidelse av revudert dokumentasjon for planlegging.
 • Gjennomføring av modifikasjoner av styringsskap.
 • Funksjonsprøve i samarbeid med lærer.
 • Eventuell feilretting og ny funksjonsprøve.
 • Ajourføring av planleggingsdokumentasjon.
 • Vurdering av arbeidsresultat i samarbeid med faglærer.
Comments