09 Om kurset‎ > ‎

01 Struktur og innhold

Kurset er bygget opp for å kunne brukes til å nå fram til læreplanmålene innefor dette temaet, for kursene VG1 elektrofag, VG2 elenergi og VG2 kuldemontør. Ved å "bygge ut" læringsoppdragene noe, for eksempel ved å prosjektere og bygge komplette maskintavler, og ved å kombinere med annet lærestoff så bør innholdet kunne brukes også for klassetrinnene VG2 og VG3 automatisering. 

Kurset er bygget opp slik at det skal danne en helhetlig læringsplattform i forhold til fagområdet PLS styring.

  • Kurset skal kunne danne basis for faglærerens instruksjon og gjennomgang av lærestoffet.
  • Kurset skal gi den eleven som arbeider selvstendig med stoffet en hurtig og effektiv tilgang på informasjon.
  • Kurset skal bidra til elevens læring gjennom gjennomarbeidelse av praktiske læringsoppdrag.
Kursets innhold vil bli bygd ut på et litt senere tidspunkt, slik at det gir et mer komplett innhold for klassetrinnen VG2 kuldemontør og VG2/VG3 automatiker. 
Comments