02 Forskjellige typer PLS


Det finnes forskjellige typer PLS alt fra små enkle "releerstattere" til mer komplekse moduloppbyggede PLS som kan brukes til å ivareta alle typer automasjonsoppgaver.

Det er også mulig å koble sammen mange PLS til et såkalt "distribuert system" slik at man kan styre og regulere et stort fabrikkanlegg ved hjelp av sammenkoblede PLS'er som igjen er koblet opp mot vanlige PC'er som igjen bruks til å styre PLS'ene og hele fabrikkanlegget.

De PLS'ene som vi skal bruke i dette kurset er av en forholdsvis enkel type som bare kan håndtere digitale inn og utgangssignaler, dvs signalverdiene kan bare være "Av" eller "På".

Mer avanserte PLS'er kan også håndtere analoge inn og utgangssignaler, slik st de for eksempel kan kobles opp mot en målesensor som måler hvor mye vann det er i en tank, eller PLS'en kan gi et analogt styresignal til en frekvensomformer som igjen styrer omdreiningshastigheten til en motor. 

Comments