02 PLS Hardware‎ > ‎

06 Oppkobling 24V PLS

Praktisk oppkobling av styrestrøm for PLS med 24V innganger og drivspenning. 


  
     
NOTE: Beskrivelsen er kun av orienterende art. Sikkehetsmessig så forutsettes det selvfølgelig at man bruker fabrikantens eller leverandørens anvisninger.

På figuren over så er det et koplingsskema som viser hvordan vi kan kople opp en 24 V PLS med 24 V på inngangene og 230 V belastning, eller "styrestrøm" gjennom releutgangene.

Dette vil noenlunde tilsvare et sytyrestrømsskjema innfor relestyring. En forkjell er jo at vi for inngangene og for PLS'ens drivspenning bruker 24 V DC, mens vi for utgangene har koplet opp med 230 V. (Men det kan også være mulig å bruke 24 V DC på utgangene, hvis dette passer best for den praktiske anvendelse.)

S1, S2, S3 og S4 er utvendige brytere som er koplet opp mot PLS'ens innganger. i1, i2, i3 og i4 er PLS'ens innganger. Q1, Q2, Q3 og Q4 er PLS'ens utganger. I dette tilfellet (og i mange andre tilfeller) så dreier det seg om rele utganger.Comments