07 Forrigling"Forrigling" er et begrep som man ofte kommer ut for i forbindelse med styringssystmer.

Dette er en form for sikkerhetsfunksjon som sørger for at uønskede hendelser ikke skal skje.

På tegningen over så kan vi tenke oss at inngangen i3 er koblet til en bekyttelsdeksel og at Q1 styrer en elektrisk motor. 11 gir start og 12 gir stopp. Uten at beskyttelsesdekslet er nede, slik at inngangen i3 er lukket, så er det ikke mulig å starte motoren. Dette kaller vi for en "forrigling".

Comments