05 HoldektretsenTil venstre på tegningen så ser vi en holdekrets basert på relelogikk. Vi ser at når bryter S1 opereres så vil holdekretsen gå "på" og ved at bryteren S2 operers så vil den gå "av".

 Til høyre på tegningen så ser vi et PLS program basert på ladder logikk. Vi ser at dersom PLS inngang i1 "går høy" eller "på" så "tennes" holdekretsen. Hvis inngang s2 går "høy" eller går høy, så går holdekretsen av.

 Hvis man sammenligner tegningen av en holdekrets basert på rele-logikk og ladder-logikk så ser vi at dette er ganske likt.
Comments