04 IKKE-FunksjonenTil venstre på tegningen så ser vi en styrestrømskrets som er basert på relelogikk. Vi ser at for at releet K1 skal slå inn så må bryter S1 IKKE være "betjent". Dette er en "IKKE - funksjon".

Til høyre på tegningen så ser vi et PLS program basert på ladder logikk. Vi ser at dersom PLS inngang i1 "går høy" eller "er på" da går PLS utgangen Q1 "lav" dvs at den er "Åpen". Ved bruk av en "IKKE funksjon" så vil utgangen gå motsatt av inngangen.

Hvis man sammenligner tegningen av en ELLER funksjon basert på rele-logikk og ladder-logikk så ser vi at dette er ganske likt.


Vi kan ellers se litt på bruken av IKKE funksjonen på en video, laget vha en PLS simulator,  som forhåpentligvis er selvforklarende, se under:Den fysiske bryteren I1 er koblet opp mot PLS inngangen i1. Når man ikke trykker på bryteren I1 så er symbolet for i1 i PLS programmet "aktivt". Når vi aktivserer den virkelige bryteren så går PLS symbolet "ikke aktivt" altså motsatt av den virkelige bryteren. Vi kan kalle denne funksjonen for en "invertering". 
Comments