01 Ladder programelementer

Det finnes en del grunnleggende programmeringselementer som er i henhold til normen IEC 61131-3 og som stort som stort sett er standardisert i forhold til de ulike PLS merkene og leverandørene. Dette er i særlig grad:


I forbindelse med ladder programmering i forhold til digitale inn og utganger, så bruker vi noen forholdsvis få "grunnfunksjoner" som det går forholdsvis hurtig å lære seg. Når vi kan disse grunnfunksjonene så kan vi kombinere disse på en lang rekke måter, slik at vi kan bruke disse grunnfunsjonene til å løse forholdsvis komplekse automatiseringsoppgaver. Comments