02 OG-funksjonen


Til venstre på tegningen så ser vi en styrestrømskrets som er basert på relelogikk. Vi ser at for at releet K1 skal slå inn så må bryter S1 ELLER bryter S2 vår i posisjon "på". Dette er en "ELLER - funksjon".

Til høyre på tegningen så ser vi et PLS program basert på ladder logikk. Vi ser at dersom PLS inngang i1 ELLER i2 "går høy" eller "er på" da går PLS utgangen Q1 "høy" dvs at den er "lukket".

Hvis man sammenligner tegningen av en ELLER funksjon basert på rele-logikk og ladder-logikk så ser vi at dette er ganske likt.Comments