09 Overføring av program

Overføring av program fra PC til PLS"PLS programmet" utvikles i dag vanligvis ved hjelp av en programvare som kjører på en PC. 

PLS'en er faktisk, historisk sett, en eldre "oppfinnelse" enn PC'en. Det vil si at det fantes PLS'er før det fantes PC'er.

I tidligere tider så var det vanlig å bruke små håndholdte programmeringsterminaler som man koblet direkte opp mot PLS'en. Dette er ikke lengre særlig vanlig nå i dag.

I dag så vil man vanligvis utvikle alle de funksjonene som man ønsker at PLS'en skal gjøre i en PC, og så etterpå, så vil man overføre dette programmet fra PC'en og over til PLS'en.

I denne overføringsprosessen så finnes det en liten teknisk problemstilling som på mange måter også er en "overlevning fra gamle dager".

For noen år siden så var det vanlig at PC'ene hadde såkalte RS-232 serieporter. Dette har enkelte stasjonære PC'er i dag, men det er veldig på Laptop's som har dette.

Den måten som de fleste PLS produsentene har løst denne problemstillingen på er å utvikle kabeloverføringer som inneholder en virtuell USB/RS-232 adapter.

Det er ganske vanlig at det opptrer en del driverproblemer i forhold til det å få disse "virtuelle adapterne" til å fungere. Spesielt så vil dette være aktuelt når det har kommet "ny utgave av Windows".

Dette er en problemstilling som mange oppfatter som "et vanskelig PLS problem" men som i virkeligheten et Windows og et PC problem. Man må rett og slett ha god kompetanse i installasjon av Windows drivere. Noen ganger så vil det ikke være mulig å finne noen ny driver, slik at man enten vil måtte bruke "en gammel Windows" eller kjøpe en ny overføringskabel (med innebygd USB/RS-232 adapter.

Den enkleste måten å løse denne problemstillingen på er kanskje å kjøpe rene RS-232 seriekabler fra PLS leverandørene og så en "billig" USB/RS-232 hos en lokal elektronikk butikk, som fungerer med "siste utgave av Windows.

Hvordan man detaljert går fram for å overføre programvaren fra PC til PLS, via adapter/kabel det vil kunne variere litt fra merke til merke og fra modell til modell.

Her vil det kunne være en fordel å ha arbeidsprosedyrer som er tilpasset den enkelte PLS type.

Hovedprinsippet vil være at man vil måtte sette opp "riktig virtuell serieport" og så overføre programmet til PLS. Når programmet skal overføres så må PLS som hovedregel først settes i "Stop" og så over i "Run" etter at programmet er overført.     

Comments