06 S/R-Vippa


SR - Vippen brukes i Ladder programmering, men den har kanskje ikke noen direkte "ekvivalent" innenfor relestyringene. Den er ikke 100% lik, men den ligner ganske mye på en holdekrets.

SR - Vippen "tennes" ved at inngangen i1 går "midlertidig høy". Det vil si at inngangen i1 får en "puls" som får Q1 til å gå høy. Likt med en holdekrets så blir utgangen Q1 stående "høy" etter at inngangen i1 ikke lengre har "signal". Hvis vi "lukker" innhang i2 midlertidig så vil inngangen Q1 "gå av" og den blir stående av inntil i1 blir operert igjen.

i1 slår Q1 på. i2 slår Q1 av.

Dette kaller vi en "Set - Reset" funksjon eller en "SR-Vippe".

Comments