08 TimerenTimeren er et meget nyttig programmeringselement når vi ønsker å legge inn en form for pause i programmet.

I dette tilfellet så virker den slik at inngangen i1 må ha aktivt signal i en bestemt tidsperiode, som vi legger inn, for eksempel 10 sekunder før timeren "går høy".

Når timeren i det øverste trinnet i programmet "går høy" så vil den samtidig legge utgangen Q1 høy, i det neste trinnet i programmet. (Det nederste.)

Denne typen timere kaller vi for "delayed-on". Det finnes også en hel del andre timer type, for eksempel "delayed-off" og også en del andre typer. Dette kan man lese nærmere om i PLS'ens programmeringsmanual.

Comments